logotypes bottom2 800x78

INOFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Rozeznania rynku z dnia 6.11.2018 roku w ramach projektu pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert
i uzupełnionych dokumentów, informuje że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:,

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.,

Al. Wojska Polskiego 4,44-240 Żory

W postępowaniu złożone zostały 4 oferty tj:

  1. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory.
  2. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków.
  3. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr Sp. Jawna, ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik.
  4. ATForum Damian Dmuchowski, ul. Rudzka 14,44-200 Rybnik.

W postępowaniu zastosowano jako jedyne kryterium najkorzystniejszą cenę.

Żadna z ofert nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony
z postepowania.