logotypes bottom2 800x78

Rozeznanie rynku na usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach. 

Termin składania ofert  do dnia 15.11.2018r.