W miesiącu listopadzie oraz na początku grudnia wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez fundację Feniks – „Powstań do życia” z Wodzisławia Śląskiego z zakresu profilaktyki i reakcji na przemoc jak również przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, uzależnieniom od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.
Także w tym okresie równolegle odbywały się warsztaty organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery działający przy I LO w Wodzisławiu Śląskim. W tym przypadku tematyka zajęć skupiała się na identyfikacji posiadanych kompetencji zawodowych, przygotowania do wejścia na rynek pracy czy zwiększenia poczucia pewności siebie. W warsztatach pn. Jaki zawód? uczestniczyła również grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 w Radlinie.
Uczniowie potwierdzali potrzebę tego typu warsztatów, które umożliwiają młodemu człowiekowi poznanie swoich kompetencji jak również pozwalają mu się zmierzyć z szeroko pojętymi zagrożeniami czyhającymi na każdego nastolatka.