PGGW związku ze staraniami Dyrekcji ZSZ w Radlinie Polska Grupa Górnicza popiera zawarcie porozumienia o współpracy w sprawie kształcenia młodzieży. Powiat Wodzisławski w najbliższym czasie podpisze stosowne porozumienie w tej sprawie, które umożliwi absolwentom naszej szkoły zatrudnienie na kopalni.

Zapraszamy chętnych gimnazjalistów do zapisów do klasy mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia górnicze.