W połowie lutego 2017r, w siedzibie ZZG w Polsce Polskiej Grupy Górniczej KWK „Marcel” odbyło się spotkanie przewodniczących wszystkich organizacji związkowych kopalni ROW Ruch „Marcel” z dyrekcją Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie kształcącej przyszłe kadry dla górnictwa.

Poniżej prezentujemy notatkę ze spotkania!

Notatka ze spotkania