Już po raz dziewiąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych prezentowali swoje talenty wokalne, instrumentalne oraz językowe w IX Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus”, który miał miejsce 23 listopada b.r. Dzięki uprzejmości dyrekcji, konkurs odbył się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Organizatorami imprezy byli nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie. 

W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba 37 wykonawców, która, zgodną opinią jurorów oraz gości, prezentowała niezwykle wysoki poziom artystyczny i językowy.  Mieliśmy okazję wysłuchać piosenek po francusku, angielsku, hiszpańsku, ukraińsku oraz niemiecku. Zdobywcami pierszego miejsca były ex aequo: Paulina Pyszny I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. i Elizabeth Pryka z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk  Pięknych w Wodzisławiu Śl. Drugie miejsce zajął zespół „Łakadawi” z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. oraz Roksana Ostojska i Agnieszka Mentel z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. Na trzecim miejscu znalazły się Victoria Zondlo z II LO im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl. oraz Roksana Ostojska i Agnieszka Mentel z wodzisławskiej „Jedynki”.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła pani Katarzyna Zölner-Solowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl, pani Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlina, pani Agnieszka Lubszczyk, kierownik Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl oraz pan Henryk Michalik, dyrektor Tenneco Automotive Polska.

Organizatorzy konkursu pragną podziękować sponsorom, dzięki którym ufundowano atrakcyjne nagrody.

Sylwia Bańczyk, Piotr Kamiński